Yrityskauppa – suuri mahdollisuus vai uhka

Yrittäjä joutuu ennen pitkää miettimään, miten oma yritys jatkaa elämäänsä. Päättyykö sen toiminta, vai löytyykö jostain uusi halukas ostaja jatkamaan sen toimintaa. Yrittäjä laskee usein saavansa yrityksen myynnistä suurimman osan omasta eläkkeestään, kun on jättänyt aikanaan työtuloilmoituksen minimiin eläkettä maksaessaan. Valitettavasti lähes puolet yrityskannasta ei löydä yritykselleen jatkajaa eikä ostajaa, joka toisi yrittäjälle tarvittavan eläketulon. Katkera paikka, johon ei paljoa enää jälkeenpäin ole korjausmahdollisuutta.

 

Yrityskauppa tulee enemmin tai myöhemmin väkisin vastaan samoin kuin eläkkeelle jäänti. Järkevä yrittäjä ryhtyy muodostamaan omaa varallisuusasemaansa monipuolisemmaksi esimerkiksi rakentamalla pörssiosakkeista salkun, jota kartuttaa jatkuvasti ja käyttää myös osingot samaan tarkoitukseen. Tuotto on käytännössä noin kaksinkertainen verrattuna työeläkeyhtiöiden indeksin kehitykseen. Sen lisäksi osakesalkun likvidiys on merkittävä etu rahoitustilanteen vaatiessa oman osuuden kattamista esimerkiksi laajennusinvestointien yhteydessä. Jos yrittäjä pystyy sijoittamaan esimerkiksi kahden kuukauden palkan vuosittain salkkunsa kasvattamiseen, 30 vuoden kuluttua salkun arvo voi olla suurempi kuin pienen yrityksen myyntiarvo. Viisas yrittäjä toimii pitkäjänteisesti oman eläkkeensä suhteen.

 

Vain 15 % yrityksistä siirtyy seuraavalle polvelle. Mitä myöhemmäksi sukupolvenvaihdos jää, sitä suuremmalla todennäköisyydellä lapset ovat jo valinneet uransa eivätkä halua palata vanhempiensa yrityksen jatkajaksi. Uudessa hallitusohjelmassa on maininta yrityksen myymisestä myös avainhenkilöille, ja tätä tilannetta tultaisiin helpottamaan veronkevennyksin. Tämä ratkaisu on myös ostajan kannalta parempi kuin heikommin tunnetun ulkopuolisen yrityksen osto. Kauppaa voidaan tehdä myös osittain ja määräysvalta irrottaa määräajaksi, jolloin myös verotus on kevyempää eikä siihen sisälly perintöveron heikentävää rasitusta yrityksen käyttötalouteen. Sukupolvenvaihdokset rahoitetaan lähes aina yrityksen osinkotuloilla, jolloin uuden yrittäjän alkutilanne on aina taloudellisesti tukalampi kuin edellisen omistajan. Suomessakin olisi syytä vielä kerran pohtia perintöverosta luopuminen, koska juuri nyt tässä taloudellisessa tilanteessa kasvun aikaansaaminen on koko kansan yhteinen etu. Ruotsi luopui perintöverosta ja varallisuusverosta juuri talouden vauhdittamisen perusteella.

 

Yrityskaupan avulla yritystoiminnan kasvattaminen on nopeinta, mutta ei välttämättä helpointa. Puolet kaupoista epäonnistuu suhteessa odotuksiin. Epäonnistuminenkin on syytä ottaa huomioon, jos riski siitä on niin suuri, ettei sitä pystytä kantamaan. Kun epäonnistuminen on näin todennäköistä, valmentautuminen kaupan tekemiseen on syytä tehdä perusteellisesti. Omasta yrityksestä luopuminen on henkisesti useiden vuosien prosessi, mutta ostotilanne saattaa syntyä ennalta arvaamatta, jolloin ei enää ole aikaa yritysoston opettelemiseen. Ostaminen vaatii usein asiantuntijoiden käyttöä, vaikka oltaisiin ostamassa oman toimialan toista yritystä. Yrityskaupan hintaan verrattuna asiantuntijoiden käyttö on halpa kustannus välttää väärää ostosta.

Myös verotus tulee vääjäämättä merkittäväksi tekijäksi yrityskaupan suunnittelussa. Osakekaupassa ei synny poistettavaa omaisuutta, mutta mikäli ostetaan vain koneita, laitteita tai tuoteoikeuksia, poisto-oikeus yleensä syntyy. Yli 50 %:n osakekannan siirtymisen yhteydessä vanhat tappiot eivät automaattisesti jää voimaan, vaan ne on anottava, jotta niitä voitaisiin myöhemmin käyttää hyväksi. Riskin pienentämiseksi kaupan jaksottaminen ajallisesti ja mahdollisen option varaaminen kannattaa harkita. On syytä pohtia etukäteen, miten yhtiö otetaan haltuun ja onko ostajalla riittävästi asiantuntevia henkilöitä, jotka välittömästi voidaan ohjata ostettuun yritykseen.

On myös syytä ratkaista etukäteen, jääkö vanha omistaja – kuinka pitkäksi ajaksi ja millä ehdoilla – takaamaan kaupan onnistumista.