Yksityisautoilu tekee hyvää Helsingille

Vuosi vuodelta Helsingin liikenne ruuhkautuu ja vaikeutuu. Katuja kavennetaan ja parkkipaikkoja vähennetään.

Vaikka julkista liikennettä kehitetään, se toimii riittävän hyvin työmatkaliikennettä ajatellen vain suppealla alueella. Monet tarvitsevat kuitenkin autoa työtehtävien suorittamisessa. Vaihtoehdoksi käytännössä ovat jääneet yksityisauto tai taksit. Helsinkiläisten yritysten kannalta jo nyt henkilökunnan pysäköintipaikkojen hankkiminen on hankalaa ja kallista. Hidastuva liikenne on aiheuttanut välillisiä kustannuksia yrityksille. Monet karttavat myös Helsingin keskustaa sen takia, että sieltä on hankala löytää pysäköintipaikkaa. Helsinki on kehittämässä sisääntuloväylistä kaupunkibulevardeja. Lisääntyvässä määrin Helsingissä käydään myös keskustelua ruuhkamaksuista, vielä kaiken päälle.

Yksityisautoilijat maksavat veroina poltonesteissä tai käyttömaksuissa lähes kaikki liikenteeseen tarvittavat menot. Vanhoista kaduista erotellaan koko ajan bussi- ja taksikaistoja sekä pyöräteitä, jotka lisäävät entisestään yksityisautoilijan matka-aikaa. Kehitys on ollut tämän suuntaista viimeiset 40 vuotta. Seurauksena on ollut se. että yritykset ovat hakeutuneet Helsingin ulkopuolelle, Espooseen, Vantaalle ja Keravalle. Näihin kuntiin on siirtynyt suuri määrä hyviä yrityksiä ja hyviä työpaikkoja. Yritykset maksavat myös kiinteistöveroa ja yhteisöveroa kuntiin. Helsingistä on tullut yhä enemmän hallintokaupunki, jossa julkiset toimipaikat eivät osallistu kiinteistö- eikä yhteisöveron maksuun.

Toimiva pääkaupunki on tarpeellinen koko Suomelle. Seuraavan 50 vuoden kuluessa Espoo ja Vantaa muodostavat todellisen Suomen keskuksen, jossa keskeiset Suomen virastot ja työpaikat sijaitsevat.

Yksityisautoilijat kokevat olevansa maksumiehiä ja kärsivät tilanteesta, mutta jatkossa Helsinki kärsii entistä enemmän saamatta jääneinä verotuloina. Yhtä useampi yritys hakeutuu Helsingin ulkopuolelle pelkästään liikenneongelmien takia. Kaikki eivät halua pyöräillä. Pyöräilijöille varatut kaistat ovat viime vuosina kiihdyttäneet kehitystä. Kannattaisiko hybridi- ja sähköautoille mahdollistaa bussi- ja taksikaistojen käyttö, jos niissä matkustaisi vähintään kaksi henkilöä, kansainvälisesti leviävän käytännön mukaisesti?