SOTE uudistuksen rahoituspohja epäoikeudenmukainen

Uudessa sote –mallissa on lievästi kevennetty taakkaa niiltä kunnilta, jotka ovat hoitaneet sote-palvelut tehokkaasti. Valiokunnan esityksessä ehdotetaan 5 vuoden siirtymäaikaa. Sen kuluessa kunnat maksaisivat lisämaksua, vaikka olisivat hoitaneet aiemmin asiansa hyvin. Vastaavasti ne kunnat saisivat palautusta, jotka ovat hoitaneet asiansa huonosti. Eli hyvin asioita hoitaneita kuntia rangaistaan lisämaksulla ja huonosti hoitaneet kunnat palkitaan. Esimerkiksi Helsingin kaupunki saisi ehkä noin 100 miljoonaa euroa sen johdosta, että toiminta on ollut tehotonta!

 

Kyseessä on monessa kunnassa 1-2 veroprosentin suuruinen lisävero tai tulo. Kaikkiaan rahoituslaskelman vajavaisuus ja epäoikeudenmukaisuus herättää monia kysymyksiä, mutta tekee ymmärrettäväksi sen, ettei mallia ole tuote julkisuuteen aikaisemmin. Ensimmäisen kerran Suomen kunnallispolitiikan historiassa palkitaan niitä, jotka ovat hoitaneet asiansa huonosti ja rangaistaan niitä, jotka ovat hoitaneet asiansa hyvin.

 

Lisäksi näyttää siltä, että palkkaharmonisoimisen tuominen sote-alueisiin johtaa merkittäviin palkkakulujen lisäyksiin ilman työtehtävien muutoksia. Jos se tapahtuu, ei ole mitenkään mahdollista saavuttaa alkuperäisen 2,5 miljardin euron säästötavoitetta. Epäilen vielä, että järjestelmä on omiaan suosimaan julkisen sektorin palvelutuotantoa ja terveydenhoidon alalla toimivat yksityiset yrittäjät jäävät helposti päätöksissä huomioimatta. Ettei vaan käy niin kuin sairaanhoidon kuljetuksen yhteydessä, jossa päätösvalta siirrettiin sairaanhoitopiireille. Yksityisten yritysten määrä supistui muutamassa vuodessa 214:sta 40:een ja kaiken lisäksi kustannustaso nousi tuntuvasti.

 

Ruotsin mallin mukainen ratkaisu, jossa asiakkaalla on oikeus valita mieluisin palvelun tarjoaja palvelusetelillä, olisi poistanut edellä mainituista ongelmista suurimman osan. Ruotsissa ollaan varsin tyytyväisiä siellä 10 vuotta toimineeseen järjestelmään. Suomessa sosiaali- ja terveysalalla on vaara monopolisoitua ja vähentää kilpailun kautta asiakkaiden vaihtoehtoja.