SDP paniikkilaukassa – tapetaan yrittäminen Suomessa verotuksella

Sosialidemokraattinen vero-ohjelma tuli julkisuuteen 14.11.2017; vero-ohjelma koskee ns. tavallisia yrityksiä ja osingonsaajia. Kannatusluvut ovat olleet tylyä kyytiä demareille, jonka vuoksi lähestyvien eduskuntavaalien alla yritetään löytää jotain sellaista, jolla vihervasemmisto saataisiin takaisin demarien kannattajiksi. Nyt demarit esittävät yrittäjien verotukseen muutoksia, jotka johtaisivat työpaikkojen vähenemiseen, yritystoiminnan supistumiseen ja työttömyyden entistä pahempaan kierteeseen.

 

Jo nykyinen yritysverotus mukaan lukien osingon saajan verotus on erittäin ongelmallinen. Palkansaajan on vaikea hahmottaa esimerkiksi sitä, että osinkotuloihin ei liity samankaltaisia sosiaalietuisuuksia kuten palkansaajalla, eläkettä tai muuta vastaavaa. Tämän johdosta pelkillä veroprosenteilla vertaaminen näyttää yrittäjien kannalta liian hyvältä. Yrittäjä kuitenkin joutuu aina hankkimaan käyttöpääomaan ja investointeihin tarvittavan rahoituksen – jokaista työntekijää kohden toimialasta riippuen 50.000 eurosta miljoonaan euroon. Tästä velattomasta pääomasta yrittäjä voi tulouttaa itselleen 20 %:n verokannalla 8 %, mutta ei kuitenkaan yli 150.000 euroa. Ylimenevä summa verotetaan osingonsaajan verona siten, että kokonaisveroaste nousee ylimenevältä summalta yli 40 prosenttiin. Järjestelmä suosii pieniä yrittäjiä, joilla on paljon yritystoiminnassa omaa pääomaa, mutta estää yrityksen kasvun. Osittain tämän seurauksena Suomen yritystoiminnan kasvu on ollut ensisijaisesti yksinyrittäjiä, jotka eivät halua ottaa ketään ulkopuolista työsuhteeseen. Kun otetaan huomioon konkurssiriski ja yrittäjän vastuu itsestään sairauden tai työeläkkeen osalta, yritysverotus on varsin kireää. Sen seurauksena työllisyys ei juurikaan parane. Yritykset eivät kerta kaikkiaan pysty omalla tulorahoituksellaan kasvamaan riittävästi, jotta työllisyys paranisi.

 

Kaikesta tästä huolimatta SDP haluaa kiristää yritysten verotusta siten, että verotuksen jyrkät kynnykset tulisivat entistä pienempien yritysten kasvun esteeksi. Tosiasiallisesti yhteiskunnan edun mukaista on, että yritys kasvaisi ja työllistäisi. Yrityksen maksamista palkkasummista syntyy 10-30 kertaa parempi veronkanto kuin yrityksen yhteisöverosta. Yrityksen kasvulle ei valtion kannata asettaa mitään esteitä, paremminkin tulisi lisätä kannusteita. Näin juuri Viron veromalli toimii. Yritys ei maksa voitosta veroa, ellei sieltä oteta osinkoa.

 

SDP ehdottaa, että 8 %:n raja putoaisi 4 %:iin omasta vapaasta pääomasta, jonka ylimenevä osa joutuisi ankaran verotuksen kohteeksi. Lisäksi yli 90.000 euron palkkatulosta tulisi vielä lisävero. Yrittäjiltä poistettaisiin yrittäjävähennys sekä luovutustappioiden ja muiden tappioiden vähennysoikeutta rajattaisiin. Näiden seurauksena yhä suurempi osa yrittäjistä jäisi yksinyrittäjäksi ja työpaikkojen syntyminen muille käytännöllisesti katsoen vähenisi totaalisesti.

 

Toisin sanoen, SDP tekisi karhunpalveluksen, koska heidän perinteiselle palkansaajajoukolle ei olisi senkään vertaa työpaikkoja kuin nykyisin.