Politiikkaa ei pelata yrityselämän säännöillä

Hjallis on istunut vieressäni Talousvaliokunnassa kolme vuotta. Hän on pyrkinyt Kokoomuksen puheenjohtajaksi ja ehkä moneen muuhunkin tehtävään. Lopputulos oli turhautuminen, kun asiat eivät etene, kuten yrityksissä. Politiikkaa pitäisi hänen mielestään uudistaa sellaiseksi, kuten yrityksissä asiat hoidetaan; nopeasti ja tehokkaasti.

 

Yrityksen johto ja henkilöstö kokonaisuudessaan ajattelevat yrityksen toimintatavoista ja tavoitteista hyvin saman kaltaisesti. Näkemyseroja syntyy yleensä vain keinoista, joilla tavoitteisiin päästään. Jos olet ristiriidassa yrityksen strategian kanssa, hallitus erottaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtaja erottaa työntekijän, joka ei hyväksy yrityksen arvoja ja tavoitteita.

 

Suomen tasavallan ylin päätöksentekoelin Eduskunta toimii täysin eri periaatteilla. Ihmiset ovat ryhmittyneet puolueiksi, joita erottaa erilaiset näkemykset aatteista ja monesta muustakin. Sisäisesti puolueen jäsenet ovat huomattavan usein samoista arvoista voimansa saavia. Eduskunnassa istuvat ne kansanedustajat, joiden puolueet ja he itse ovat saaneet riittävän kannatuksen. Edustuksellisuus tarkoittaa, että nämä 200 voivat käyttää aikansa lainsäädäntötyöhön. Heiltä edellytetään paneutumista itsenäisesti, valiokunnissa asiantuntijoiden ja ministerien näkemysten kuuntelemista ja kommentointia. Lähtökohtana on kuitenkin lähes aina ministeriössä laajalla valmistelulla aikaansaatu lakiehdotus. Valiokunta antaa oman näkemyksensä palautteena ministeriölle ja koko muulle eduskunnalle.

 

Toisin kuin yrityksissä, valiokunnassa ja eduskunnassa erilaiset näkemykset kuuluvat keskeisenä osana poliittiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Oppositiopuolueiden toimintatavat vaihtelevat. Jotkut paneutuvat syvällisesti hallituksen esityksiin, joidenkin tavoitteena on häiritä ja ”räksyttää”. Siitä huolimatta asiat valmistuvat päätöksinä ja aikanaan lakeina. Tempo, joka yrityselämässä on viikkoja, on eduskunnassa kuukausia ellei vuosia. Hjallis oletti ja olettaa, että yrityselämän toimintatapa olisi parempi kuin nykyinen eduskunnan toimintatapa. Ei ole, vaan nykyinen toimintatapa ottaa huomioon erilaisten väestöryhmien oikeutetut vaatimukset ja tasapuolisuuden. Eduskunnassa yritysjohtajalle politiikan säännöillä pelaaminen on varmasti haasteellista, ellei sitä ole jo alun alkaen opetellut.

 

Jos SOTE –kanta muodostuu some –äänistä, onko koko edustuksellinen demokratia vaarassa?