Pakolaisille englantia

Kotouttamisen epäonnistuessa ongelmat kasaantuvat. Ne ovat henkilökohtaisia ongelmia, mutta myös sekä valtiollisia että koko perheen ongelmia. Kun Suomeen tulee pakolaisia, on perinteinen tapa tietysti tarjota heille kotouttamiseen kuuluvaa suomen kielen opetusta. Kuitenkaan käytännössä tällainen henkilö ei voi olla varma siitä, onko hänen suomen kielen koulutuksensa juuri sitä, mikä hänen kannaltaan on hyvä. Hän ei tiedä, saako hän turvapaikkapäätöksen myönteisenä, eli voiko hän voi jäädä Suomeen, jolloin tietysti suomen kieli auttaisi häntä työllistymään.

Minuun ovat monta kertaa työnantajat ottaneet yhteyttä, voisiko tässä vaiheessa jo tarjota kuitenkin englannin kielen koulutusta. Muutaman sadan englannin kielen sanan ymmärtäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että ihminen voidaan sijoittaa yksinkertaisiin tehtäviin, esimerkiksi autojen huoltohalleihin renkaan vaihtamiseen tai vastaavaan työhön. Työnantajalla on myös vastuu siitä, että työ tehdään turvallisesti asettamatta työntekijää millekään riskille alttiiksi.

Tällainen henkilö, joka Suomessa osaa englantia muutaman sata sanaa, on työllistettävissä sentyyppisissä töissä, joissa näitä ihmisiä voidaan käyttää. Niitä työtehtäviä on runsaasti tarjolla. Suomalaisille eivät tahdo matalapalkka-alan työtehtävät maistua. He katsovat, että heillä on oikeus vähän parempaan. Mutta tänne maahan tulevalle mikä tahansa työtehtävä on menestymisen alku. Se mahdollistaa sosiaalistumisen sekä suomalaisen elämäntavan paremman ymmärtämisen ja ennen kaikkea se tarjoaa ihmiselle omanarvontuntoon liittyvää järkevää työtehtävää.

Kun tästä asiasta keskusteltiin eduskunnan tarkastusvaliokunnassa, niin valtionhallinnon ihmisten kannanotto oli täysin kielteinen tähän englannin kielen vaihtoehdon tarjoamiseen. Euroopan unionin tasollakin saattaisi olla järkevää, että jos on pieni kielialue, niin kannattaisi aloittaa englannin kielen opiskelulla. Jos he jäävät sitten maahan, niin siitä on hyötyä joka tapauksessa. Jos he siirtyvät Euroopassa johonkin muualle, on siitä sielläkin hyötyä. Vaikka he siirtyisivät sitten vielä Euroopan rajojen ulkopuolelle, englannin kielen taidosta on merkittävä hyöty.

Kansallisesti olemme itsekkäitä, kun emme ymmärrä omaa etuamme tässä. Espoon kaupunki ilmoitti, että kolmanneksi asiointikieleksi he tulevat valitsemaan englannin. Espoo on tässä asiassa varmasti edelläkävijä. Tämän takia toivon, että tämä asia harkittaisiin uudelleen. Englannin kielen taito pakolaisten keskuudessa työllistäisi ja vähentäisi erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Silloin kun asianosainen haluaa, hän voisi valita suomen, ruotsin tai englannin kielen välillä sen kielikoulutuksen, jonka hän katsoo itselleen hyväksi.