Osakeyhtiönä toimiminen helpottuu

Tähän asti osakeyhtiön perustamiseen on vaadittu aitoa osakepääomaa tai muuta omaisuutta vähintään 2.500 euron arvosta. Vaatimus aloittavalle yrittäjälle, jonka toiminta aina alkuvaiheessa on pienimuotoista ja usein tappiollistakin, on osoittautunut liian rankaksi. Muun omaisuuden arvosta sijoitetun osakepääoman (apportti) kirjaamiseen vaaditaan tilintarkastajan lausunto, joka sekin maksaa vähintäänkin useita satoja euroja, jolloin käytännössä osakepääoma on jouduttu maksamaan mieluummin aitona rahana pankkitilille.

 Suuri joukko yrittäjiä onkin valinnut yhtiömuodokseen toiminimen, mutta toiminimenä toimiminen tarkoittaa tosiasiallisesti koko henkilökohtaisen omaisuuden siirtymistä yrityksen toiminnan vakuudeksi. Jos käy huonosti, viime kädessä asuntokin menee pakkohuutokauppaan. Tätä vaihtoehtoa ei usein tulla harkinneeksi riittävän huolella, koska konkurssia pidetään epätodennäköisenä. Ikävä tosiasia on kuitenkin, että konkursseja tapahtuu. Keskimäärin yritys joutuu suoritustilaan 75 vuoden välein.

 Osakeyhtiö yhtiömuotona suojaa sen omistajien varallisuuden kaikissa tilanteissa, ellei omaisuutta ole annettu yhtiön lainojen vakuudeksi tai vakuudeksi yhtiön vastuista. Euroopan Unionin jäsenvaltioissa on viime vuosina luovuttu enenevässä määrin osakepääomavaatimuksista normaaleissa osakeyhtiöissä. Nyt Suomi on seuraamassa tätä valtavirtaa ja poistamassa osakeyhtiöstä minimipääoman vaateen. Tämä alentaa olennaisesti osakeyhtiöön liittyviä kustannuksia ja muotoseikkoja. Yrittäjän, jolla on jo ollut toiminnassa oleva yhtiö, jonka pääomat on jo menetetty tai suunnittelee yrityksen perustamista, uudistus on tervetullut. Uudistus tulee voimaan 1.7.2019. Tämän seurauksena suomalaisen yrittäjän, joka toimii toiminimenä, kannattaa vakavasti pohtia niitä valmistavia toimenpiteitä, jotka yrityksen muuttamiseksi osakeyhtiöksi tarvitaan.

 Suomessa perustetaan vuosittain noin 20.000 uutta yritystä ja rekisterissä on noin 300.000 yritystä. Muutos koskee siis erittäin suurta määrää suomalaisia. Jatkossa tehdään vielä osakeyhtiölakiin muitakin ajanmukaistavia, yrityksiä helpottavia muutoksia, jotka liittyvät tilintarkastusvaatimuksiin tai viranomaisille toimitettaviin selvityksiin. Näiden asioiden valmistelu on kesken.