Onpa omituinen perustulokokeilu

Suomessa suoritettiin poikkeuksellinen yhteiskunnallinen koe. Satunnaisotannalla valituille 2000:lle pitkäaikaistyöttömälle jaettiin joka kuukausi työttömien muiden tukien päälle 560 euroa 1.1.2017 – 31.12.2018 eli kahden vuoden ajan. Toinen vertailuryhmä, joka valittiin samalla tavalla pitkäaikaistyöttömistä, ei saanut perustuloa muiden tukiensa päälle.

Tutkimustulosta oli selvittämässä professori, jota kohtaan tunsin syvää myötä häpeää. Kokeilussa mukana olleille ei oltu tehty sitoumusta, että he vastaavat kyselytutkimukseen kokeilujakson päätyttyä. Vain 31 % vaivautui vastaamaan ko. jälkikyselyyn. Ainoa tulos oli, että he, jotka olivat saaneet 560 euroa kuukaudessa, olivat hieman onnellisempia kuin he, jotka eivät olleet saaneet. Mitään hypoteesia tutkimusasetelmasta testattavasta asetelmasta ei julkisuuteen ole esitetty. Alun perin kuulemma koe osoittautui ongelmalliseksi sen johdosta, että rahaa saaneilta ei poistettu mitään muita yhteiskunnan tukia.

Olisiko ilman määräaikaa ja –rahaa voitu etukäteen arvata, että rahaa saaneet olivat onnellisempia kuin he, jotka eivät saaneet. Viitaten suomalaisten lotto –innostukseen tämä ehkä olisi tullut tietoon ilman moista kokeilua. Kun samaan aikaan joudutaan ilmeisesti karsimaan monesta muusta asiasta, tämänkin kokeilun olisi voinut jättää toteuttamatta sellaisena kuin se nyt tehtiin. Sääli taloustieteilijöitä, joiden harkintakyky petti pahasti. Muutama taloustieteilijä työllistyi tämän hankkeen puitteissa.

Ehkä voisi kysyä veronmaksajilta, ovatko he nyt enemmän vai vähemmän onnellisia, kun maksoivat tähän kuluneet rahat. Ja lisäksi viestitettiin suurelle yleisölle, että yhteiskunnalla on rahaa käyttää täysin harkitsemattomiinkin kohteisiin.