Malmin lenttokenttä kannattaa säilyttää

Lentoliikenne kasvaa 4-7 % vuosivauhtia, joten kymmenen vuoden kuluttua Helsinki-Vantaan lentoasema joutuu siihen tilanteeseen, että sen on harkittava neljännen kiitoradan rakentamista. Samoin kasvaa myös pienemmillä lentokoneilla toteutettava koulutus- ja harrastuslento. Nopeimmin ehkä tulevaisuudessa kasvaa pienten liikelentokoneiden käyttö. Etenkin monikansalliset yhtiöt, jotka järjestävät kokouksia eri maissa, tulevat yhtä useammin ns. liikejeteillä paikan päälle säästäen aikaa ja kustannuksia.

 

Kun Helsinki haluaa kuitenkin saada osansa kansainvälistyvistä yrityksistä, on lentoyhtiöiden vaivattomuus siinä kilpailussa mukana. Kakkoslentokenttä ei voi sijaita kovin etäällä pääkaupungista. Helsingin Malmin lentokenttä on ollut keskusteluissa vuosien ajan, voitaisiinko se korvata jollain toisella ratkaisulla. Ei näytä kuitenkaan olevan helppoa löytää riittävän läheltä Helsinkiä uutta sijaintipaikkaa. Siirron syynä on esitetty asuntorakentamiseen sopivan maan niukkuutta. Todellisuus ei kuitenkaan tue tätä näkökohtaa. Rakennusmaata on yllin kyllin, jos sitä kaavoitetaan maa- ja metsätalousmaasta asuntotuotantoon.

 

Malmin kenttää on mahdollista kehittää esimerkiksi siten, että siellä olisi vain yksi kiitorata. Se riittäisi todennäköisesti niin rajavartiostolle ja harrasteilmailijoille kuin koulutustoiminnalle. Jos Malmin kenttä lakkautetaan, hajaantuu koko lentotoiminta eri paikkakunnille, jolloin yhteiskunnallinen kustannus nousee tuntuvasti nykyisestä.

 

Myös lentoliikenteen aiheuttamiin häiriöihin koneiden valmistajat ovat panostamassa siten, että niiden aiheuttama ääni olisi olennaisesti vähäisempi. Ensi vuonna markkinoille tulee ensimmäiset pienlentokoneet, jotka toimivat sähkömoottorilla ja joiden lentoaika on 90 minuuttia. Käyttökustannuksiltaan selvästi halvempina ja äänettöminä ne tulevat syrjäyttämään perinteiset polttomoottorikäyttöiset lentokoneet koulutus- ja harrastustoiminnan osalta nopeasti.

 

On syytä siis vielä pohtia, mitä Malmin lentoaseman kehittämiseksi voidaan tehdä, ennen kuin se on liian myöhäistä. Itse kannatan lämpimästi kentän kehittämistä sen lopettamisen sijasta.