Lasse Laatusen tie on routainen

Kansanedustaja Juhana Vartiainen on esittänyt ankaraa kritiikkiä EK:n entisen työmarkkinajohtaja Lasse Laatusen näkemyksistä. Vartiainen on todennut EK:n toimineen vuosikymmeniä kolmikannassa, johon Suomen perustuslaissa ei ole mitään viittausta. Tosiasiassa tämä toimintatapa on vienyt demokraattisesti valitulta eduskunnalta merkittävää lainsäädäntövaltaa. Vuosi sitten ilmestyneessä kirjassa Laatunen kuvailee yhteistä elämäänsä Lauri Ihalaisen kanssa. Yleissitovuus näyttää olevan se periaate, jolla työmarkkinoita ja siihen liittyviä lainsäädäntöasioita on sumeilematta ja suruttomasti hoidettu. Seurauksena on saatu synnytettyä sivistyneen maailman jäykimmät työmarkkinat, kaksinkertainen rakenteellisen työttömyyden taso ja huikea määrä työttömiä. Pienten yritysten ja ennen kaikkea aloittavien yritysten näkökulmia ei ole huomioitu paitsi antamalla heille yleissitovuuden kautta muita huonommat joustomahdollisuudet.

 

Juridisesti Suomessa on sopimusvapaus, mikä tässä asiassa tarkoittaa sitä, ettei yrityksen tai yrittäjän tarvitse kuulua työnantajaliittoon eikä myöskään työntekijän työntekijäliittoon. Tässä tilanteessa lain mukaan heillä on sopimusoikeus mm. irtisanomisehdoista siten, että irtisanomisaika ei saa olla työnantajan puolelta lyhyempi. Irtisanominen työehtosopimuksissa on määritelty tapahtuvaksi työlainsäädännön ja TES:N mukaisin ehdoin. Käytännössä ne ovat erittäin vaativat eikä mahdollista irtisanomista lainkaan missään tilanteessa. Erittäin painavaksi irtisanomisperusteeksi on oikeusasteissa katsottu vain sellaisia syitä, jotka ovat työnantajan kannalta erittäin vaikeasti toteen näytettävissä. Näistä syistä usein irtisanotuille maksetaan erilliskorvaus ja siten vältetään oikeudenkäynti. Pienyrittäjällä korvaukset yhdestä väärästä rekrytoinnista voivat olla ylivoimaisen suuria. Siksi monet yrittäjät jäävät ammatinharjoittajiksi eivätkä palkkaa koskaan ketään ulkopuolista. Pienissä yrityksissä yhdenkin henkilön ylimääräinen rasitus saattaa yrityksen taloudellisen tilanteen hankalaksi.

 

Suuremmissa yrityksissä työntekijöille voidaan usein räätälöidä hänelle sopivampi tehtävä ja irtisanomisen ehdottomat muotomääräykset hallitaan henkilöstöosastolla hyvin.

 

Suomessa lainsäädäntövaltaa käyttää Eduskunta. Etujärjestöillä on oikeus esittää mielipiteitä. Työnantajalla on oikeus samoin esittää mielipiteitä. Ja joka tapauksessa kansanedustajalla on oikeus myös päättää asioista perustuslain mukaisesti. Kolmikannan oikeutusta Suomen lainsäädäntöön on syytä myös Laatusen pohtia ja kertoa kaikille muillekin, miksi tällainen järjestelmä, jossa poliittisia lakkoja voidaan toteuttaa mielin määrin ja aiheuttaa työnantajille kymmenien, ellei satojen miljoonien tappioita. Tällaisia sopimuksiako Laatunen pitää jatkossakin Suomen tienä, kun Vartiaisen tie ei kelpaa?