Lakia vietävä eteenpäin

Oikeustieteen tohtori Pauli K. Mattila ehdotti (HS 7.10), että henkilöperusteista irtisanomista helpottava laki saatettaisiin voimaan vasta sitten, kun on selvitetty, parantaako se työllistymisen edellytyksiä vai ei. Ehdotus ei ole toteuttamiskelpoinen. Etukäteen ei voida täydellisesti tietää esitettävien lakimuutosten vaikutuksia. Jos tätä edellytettäisiin, ei lainsäädäntöä voitaisi muuttaa lainkaan. Itse asiassa, yhtään lakia ei olisi koskaan voitu saattaa voimaan. Voin vakuuttaa, että nyt esitettävä muutos rohkaisee palkkaamaan. Tämä käy myös selvityksistä ilmi. Lisäksi se kiistatta parantaa tuottavuutta ja sitä kautta talouskasvua.

 

Yhteisymmärrystä kannattaa hakea, mutta erityisesti vaikeissa ja näkemyksiä jakavissa asioissa on kunnioitettava parlamentarismia. Hallituksella on valta esittää muutoksia ja eduskunnalla on valta niistä päättää. Suomen työllisyyskehitys laahaa nousukaudellakin lattiaa kilpailijamaihin verrattuna. Työttömyysaste on korkea. Työmarkkinoita on uudistettava, jotta Suomi säilyy hyvinvointivaltiona myös jatkossa. Työllistämisen kynnyksen alentaminen irtisanomista helpottamalla on siinä yksi keino. Vastuuttomat ja vahingolliset työtaistelutoimet pitää lopettaa.