Kansanedustajat voisivat siirtyä tulospalkkaukseen – saataisiin vauhtia kasvuun

Nyt päättyvä vaalikausi on varoittava esimerkki, kuinka asioita voidaan lykätä, siirtää ja sotkea. Kuntauudistus, sote –uudistus, metropolihallinto, pisararata, kaikki keskeisiä alueen elinkelpoisuuteen vaikuttavia hankkeita, jotka valmisteltiin pinnallisesti ja päätösvaiheessa sotkettiin lopullisesti.

 

Neljän eduskuntavuoden aikana velkaa on otettu enemmän kuin koskaan, noin 30 miljardia euroa. Olisiko näin tapahtunut, jos kansanedustajien palkkaus olisi sidottu bruttokansantuotteen kasvuun. Esimerkiksi ns. veroton kulukorvaus noin 1000 euroa kuukaudessa voitaisiin varsin hyvin sitoa tähän lahjomattomaan tunnuslukuun, kasvuun. Jos kasvu on edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen enemmän kuin 3 %, maksettaisiin kansanedustajille kulukorvaus kuten nyt, eli täysimääräisenä. Jos kasvu olisi 0 tai miinusmerkkinen, ei maksettaisi mitään. Nykyinen palkkiojärjestelmä ei siis ota lainkaan huomioon, kuinka hyvin kansanedustajat yhdessä hallituksen kanssa saavat synnytettyä kasvua, jonka seurauksena työllisyys paranee, ostovoima kasvaa, verot kevenevät jne.

 

Ilman kasvua seuraa hidasta näivettymistä, velkaantumista. Jätämme lapsillemme tällä menolla aivan liian raskaan velkataakan hoidettavaksi.

Olen esittänyt edellä mainittua ajatusta muutaman kerran tilaisuuksissa Eduskunnan ulkopuolella saaden raivoisat aplodit. Eduskunnassa palaute on ollut huomattavasti vaatimattomampaa. Ilmeisesti edes kasvun merkitystä ei aina oikein ymmärretä. Vasta viime viikkoina vaalien lähestyessä yhä useampi tajuaa, että tästä taloudellisesta tilanteesta ei enää veron korotuksilla ja leikkauksilla selvitä. Leikkauksilla voidaan vähentää kestävyysvajetta 1-3 miljardia. Veronkorotukset ovat aika lailla käytettyjä. Vaikka veroja korotettaisiin, kertymä ei juuri parane. Työn verotus on jo niin kovaa, että vapaa-aika voittaa ylityöt.

 

Yritysten verotus kiristyi vahingossa viimeisessä pääomaverouudistuksessa Arhinmäen vaatimuksesta niin paljon, että maassa ei ole tarpeeksi kasvuhaluisia, riskiä ottavia yrityksiä Verotuksen progressio on liian voimakas suhteessa riskin taakkaan.