Asioita, joihin Eero haluaa vaikuttaa

TYÖTÄ JA KASVUA TALOUTEEN

Hyvinvointimme lisääntyy, kunhan vapautamme suomalaiset tekemään ja toteuttamaan itseään. Meidän on huolehdittava perusoikeuksista ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä. Se tarjoaa tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, kehittyä ja kasvaa, yrittää, tehdä työtä ja viettää turvallisia eläkepäiviä. Iso toteutusta odottava hanke tulisi olla sosiaaliturvan kokonaisuudistus, joka takaa ihmisarvoisen elämän edellytykset, vahvistaa työnteon palkitsevuutta, kannustaa aktiivisuuteen ja säilyttää tarveharkinnan. Verotuksen keventämisellä vahvistetaan työn kannattavuutta.

KANNUSTAVUUTTA YRITTÄMISEEN

Meidän on vältettävä kansallista ylisääntelyä elinkeinotoiminnassa. Tarvitsemme yrittäjyyden, työnteon kannusteiden ja osaamisen kannusteiden vahvistamista. Norminpurkutyötä on jatkettava lupaprosesseja sujuvoittamalla. On viimein toteutettava yhden luukun periaate elinkeinotoiminnan, työpaikkojen luomisen ja alkutuotannon toimintaedellytysten edistämiseksi. Minun tavoitteena on Suomi, jossa jokainen saa kehittää itseään, saa innostua ja onnistua sekä osallistua kykyjensä mukaan. Saa myös epäonnistua ja tarvita apua, silloin autetaan. Toteutetaan verouudistus, joka suosii työntekoa ja yrittäjyyttä sekä vähentää ympäristön kuormitusta ja torjuu ilmastonmuutosta.

TURVALLISUUTTA VANHUUTEEN

Nyt tarvitaan suurempi remontti vanhuspalveluihin. Tarvitaan ammattimaista valvontaa sekä yksityisiin että julkisiin vanhus- ja vammaispalveluihin. Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tulee ottaa käyttöön laatujärjestelmät.  Kaiken palvelun perustana on hoidettavan tarpeen mukainen hoitohenkilöstön mitoitus.

TUKEA OMAISHOITOON

Ikääntyvä omainen, ystävä ja naapuri haluaa elää kotona. Kotona asumista on tuettava. Omaishoitajat on tunnustettava keskeisiksi toimijoiksi kotona asumisen mahdollistajina. Asiantuntijoiden tulisi käydä läpi omaishoitajien työn sitovuus ja vaativuus eri vaativuusasteissa ja arvioida, mitkä olisivat omaishoidon tukitarpeet kussakin vaativuustasossa. Tukimuodot ja korvaukset tulisi  määrätä  koko maassa samanlaisiksi kotikunnasta riippumatta.

VEROTUKSEEN VIRON VEROMALLI

Verotuksen keventämisellä vahvistetaan työn kannattavuutta. Toteutetaan verouudistus, joka suosii työntekoa ja yrittäjyyttä sekä vähentää ympäristön kuormitusta ja torjuu ilmastonmuutosta.

ILMASTONMUUTOS ON OTETTAVA TOSISSAAN

Suomen on kannettava omalta osaltaan vastuu kasvihuone-ilmiön torjumisesta. Verotuksella on ohjattava energian säästämistä, ja ydinenergia on otettava täysimittaisesti käyttöön. Suomen on oltava omavarainen ja kilpailukykyinen energiantuotannossaan. Siten suomalaisille riittää työtä. Liiallinen, kohtuuton energian verottaminen johtaa myös työn siirtymisen maihin, joissa ilmaston muutoksen ongelmista ei olla huolissaan. Globaalisti se on huono asia.

ELÄKEJÄRJESTELMÄ ON PIDETTÄVÄ KUNNOSSA

Eläkejärjestelmämme ei pysy kunnossa, ellei eläkeikää koroteta. Muutoin eläkkeet supistuvat niin pieniksi, ettei niillä tule toimeen. Jokainen sukupolvi maksaa 2/3 edellisen sukupolven eläkkeestä. Siksi on tärkeää, että työtä riittää kaikille. Eläkkeiden indeksisidonnaisuus on säilytettävä, ja yksilöllistä eläkevakuuttamista on tuettava.

PERINTÖVERO POIS

Perintövero on poistettava Ruotsin mallin mukaan kaikilta. Ruotsissa yritysten kyky ei heikkene sukupolven vaihdoksen yhteydessä kuten käy Suomessa nyt. Tarvitsisimme paremminkin lisää kasvukykyisiä yrityksiä, jotka työllistävät lisää. Perintövero voidaan Ruotsin mallin mukaan korvata yrityksen myyntivoiton verotuksella.

SISÄINEN JA ULKOINEN TURVALLISUUS ON TAATTAVA

Valtiojohdon tehtävänä on taata Suomen sisäinen ja ulkoinen turvallisuus. Suomi on rauhallinen maa, jossa on turvallista asua ja liikkua. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että ulkoisen uhan syntyessä tarvitsemme ulkopuolista apua. Venäjän asevoimien näyttö ja käyttö pakottaa miettimään uudestaan Suomessa ja Ruotsissa suhdetta Natoon ja kykyyn itsenäisesti puolustaa kaikissa olosuhteissa maitamme. Baltianmaat ovat jo Natossa, myös meille se on halvin keino ulkoisen turvallisuuden takaamiseksi. Sopimukset on tehtävä ennen kuin niitä tarvitaan.

OPETTAMINEN JA OPPIMINEN KUNNIAAN

Maailma muuttuu ja meidän on opittava jatkuvasti uusia asioita. Peruskoulumme on maailman luokkaa. Opettajien työympäristö ja oppilaiden oppimisympäristö on kuitenkin saatava rauhallisemmaksi. Vanhempien on kannettava vastuu kasvatuksesta. Opettajille on annettava oikeus ylläpitää järjestystä luokassa, ja heidän koulutustaan on suunnattava aloille, joissa tekijöistä on pulaa.

NUORISOTYÖTTÖMYYS – AIKAPOMMI

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä antaa mahdollisuuden vaatimattomaan elämään työtä tekemättä. Koulutus vähentää riskiä joutua työttömäksi. Työnantajat eivät halua palkata nuoria tarpeeksi usein töihin, koska työnantajan vastuut ovat liian korkeat etenkin pienissä yrityksissä. Mikäli yksilö ei markkinaehtoisesti työllisty, yhteiskunnan on tuettava häntä työllistymään ja tehtävä se nopeasti, ennen kuin pitkäaikaistyöttömyyden riskit kasautuvat.

YRITTÄJÄN VOITAVA LUOTTAA LAINSÄÄTÄJÄN OIKEUDENMUKAISUUTEEN JA TASAPUOLISUUTEEN

Yrittäjä tekee merkittäviä taloudellisia päätöksiä lainsäädännön perusteella. Hänen tulee voida luottaa, että lainsäätäjä toimii pitkäjänteisesti. Jo valmisteluvaiheessa on arvioitava käsittelyyn tulevan lain vaikutukset yrityksiin ja niiden taustalla olevien perheiden elämään.

Suomalaisessa yhteiskunnassa yrittäjä kantaa muihin väestöryhmiin verrattuna merkittävästi enemmän vastuuta itsestään, perheestään ja työntekijöistään, mutta hänen oma sosiaaliturvan kehittyminen on jäänyt jälkeen muusta yhteiskunnasta.